Forside    -    Bestyrelse    -    Udlejning    -    Kalender    -    Billeder    -   Hjertestarter  -    Kontakt

Kullerup Forsamlingshus

Kullerup Byvej 1, Kullerup

5853 Ørbæk


Telefon: 6531 7690

Mobil:    5044 9870

E-mail:   beha2010@live.dk

Udlejning


Elin Riise Hansen

Telefon: 5050 1716

Hjertestarter


Der er opsat hjertestarter på væggen ud mod Ferritslevvej.

Antal besøg

siden

17. januar 2015

Kommende arrangementer


9. februar

Fællesspisning


21. februar, kl. 19.30

Generalforsamling

(Se annonce i avisen)


14. marts

Suppeaften

Udlejning af bord/bænk og stole

8 borde a 70 x 220 cm

16 bænke

50 stole


Pris (pr. døgn)

1 sæt bord/bænk eller stol = 40 kr.

Stol uden bord = 5 kr.


Henvendelse til Bent - 2044 7330

Medlemskort


Der er blevet solgt medlemskort, og der er blevet trukket 6 vindere.


Vindernumrene er:

25  - 33  -  66  -  93  -  142  -  147


Vinderne har modtaget deres gevinster.

2016-07-05

Nyhedsbrev fra Landsbyrådet


Landsbyrådet vil gerne have mulighed for at sende nyhedsbreve ud til dig.

Meld dig til ved at sende din mailadresse til Helle:


kullerupgaardprivat@gmail

Se også:

http://www.nyborg-landsbyraad.dk (vælg Kullerup i listen)

www.kullerupforsamlingshus.dk  

www.kullerupkirke.dk  


Der er også oprettet en Kullerup-gruppe på Facebook som du kan blive en del af.

Se mere længere nede på denne side.

2016-07-12

Facebook


I Kullerup er der oprettet en offentlig Facebookgruppe der hedder (Kullerup Forsamlingshus).

Alle kan være med i gruppen.


Mvh. Kullerup Forsamlingshus

2016-05-12

Der er ikke mindre end tre sider på Facebook, som handler om Kullerup.


Den officielle Facebookgruppe er den som har et foto af Forsamlingshuset på forsiden, og når du søger efter siden, er det den med kaffekoppen.

Ny billedserie


Den 28. december var der Juletræsfest i Kullerup Forsamlingshus, hvor der blev taget nogle billeder.

Du kommer til billederne via menuen her over. Vælg Billeder, og derefter den billedserie du vil se.

Eller du kan klikke på billedet nederst på denne side.

2017-01-18

Billeder fra 2016 (Klik på billedet for at se hele billedserien)

Fællesspisning

2016 Fællesspisning 2016 Suppeaften Stig Rossen

Suppeaften

Fotos: Klip fra DR2 Tema

Bjarne Henriksen

Programmet er

ikke længere

tilgængeligt!

2016 Sankt Hans

Sankt Hans

2016 Grillet gris

Grillet gris

2016 Arbejdsdag

Arbejdsdag

2016 Adventsting

Adventsting

Nyt

fra Kullerup Forsamlingshus

2016 Juletræ

Juletræsfest

Suppeaften

i

Kullerup Forsamlingshus


Tirsdag d. 14.marts kl. 18,30


Vicepolitiinspektør Henrik Justesen

fortæller om sit arbejde


Henrik Justesen, som boede i Kullerup fra 1966 til 1975, er i dag afdelingsleder for  

afdelingen Personfarlig Kriminalitet, Fyns Politi.

Afdelingen behandler sager omkring drab, drabsforsøg, seksualforbrydelser,

og videoafhøringer af børn som har været udsat for overgreb.

Endvidere behandler afdelingen æresrelaterede sager,

og "kvalificeret brandstiftelse" (seriebrande).

I sit foredrag vil Henrik Justesen fortælle om, hvordan de bygger en

større efterforskning op, samt sporsikring og dagligdagen i afdelingen.

Han vil komme ind på nogle større efterforskninger, Drabene i Tusindårskoven,

Manden i den "røde bil", og de mange seriebrande i Odense.

Selve foredraget varer cirka en time. Senere bliver der tid til at stille spørgsmål.


Entre 130 kr. Incl. Suppe og kaffe med brød.


Tilmelding nødvendig senest d. 5. marts til

 Bent Hansen

 Tlf. 20447330


Alle er velkommen

Med venlig hilsen fra bestyrelsen


2017-01-18